lenovo-logo
乐檬X3 高配版/全网通版(X3c70)
乐檬X3 高配版/全网通版(X3c70)
联想手机X3c70